Bantenologi

Mengkaji Tradisi, Membangun Jati Diri

Pengelola

Dewan Penasihat

 1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd
 2. Prof. Dr. H.M.A. Tiharni, M.A., M.M.
 3. Prof. Dr. Lili Romli, M.Si.
 4. Atsushi Ota, Ph.D
 5. Dr . Moh. Ali Fadillah
 6. Mufti Ali, M.A . Ph.D
 7. Dr. Helmy Faizi Bahrul Ulumi, M.Hum.
 8. Yanwar Pribadi, M.A. Ph.D

Direktur:

 1. Rohman, M.A.

Bidang Kesekretariatan dan Keuangan:

 1. Aris Muzhiat, S.Hum, M.A.
 2. Rohadatul Aisy, S.Hum
 3. Leni Marlina, S.Sos

Bidang Riset:

 1. Ade Jaya Suryani, M.A . Ph.D
 2. Dr. Ade Fakih Kumiawan, S.Th.I.,M.Ud.
 3. Erni Kurniati, S.Pd., M.A.
 4. Alvin Jaya
 5. Siti Nurul Hamidah

 

Bidang Database dan Koleksi:

 1. Edi Wibowo, M.Hum
 2. Yadi Ahyadi, S.Ag
 3. Irma Qoyimah, S.Hu m
 4. Rosadi, S.Hum

Bidang Kerjasama dan Pengem ban gan Usaha:

 1. Dr. Efi Syarifudclin, M.M.
 2. Chotibul Umam, M. Pd.
 3. Junaedi, M.A.
 4. Chelsea Rafidah Ma djid, S.Hum.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Relawan

 1. Nasuha Azka Nasabi, S.Sos
 2. Fulajiatul Rofah iyah, S.Sos
 3. Nida Bahriah
 4. Adilla, S.Sos

Bidang Humas dan Media

 1. Mildaniati, S.Hum
 2. Nazri Tsani Sarassanti, S.Sos
 3. Siti Hardiyanti Rukmana
 4. Yustyawati, S.Sos
 5. Eep Saefullah

Bidang Publikasi

 1. Tri Ilma Septiana, M.Pd
 2. Arif Wijaksana, S.Ag
 3. Alfin Awalludin
 4. Sety Delvianti